เครา  -  μια γενειάδα

เครา - μια γενειάδα



Usage Examples

เครา (تايلاندي)


μια γενειάδα (يوناني)