เรียนรู้วิธีที่จะเข้าสังคมกับคนอื่น. Apprenez à avoir une vie sociale avec des personnes


  

ทั้งหมดเกี่ยวกับโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย. Tout au sujet de l`école, université


  

ส่วนที่ 2 ของบทเรียนที่มีชื่อเสียงของเราเกี่ยวกับกระบวนการทางการศึกษา. Partie 2 de notre leçon célèbre au sujet des processus éducatifs


  

การเคลื่อนที่ช้าๆ การขับขี่อย่างปลอดภัย. Déplacez-vous lentement, conduisez sans risque


  

มีความสนุก ทั้งหมดเกี่ยวกับฟุตบอล หมากรุก และการสะสมไม้ขีดไฟ. Ayez de l`amusement. Tout au sujet du football, d`échecs et de la collection d`allumette


  

คูณชอบนิ้วหรือเซนติเมตร? คุณสูงถึงเมตรยัง?. Préférez-vous pouces ou des centimètres ?


  

  

แม่ พ่อ ญาติ ครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต. Mère, père, parents. La famille est la chose la plus importante dans la vie


  

ชีวิตเราจะเป้นอย่างไรถ้าปราศจากศิลปะ? ร่างกายที่ปราศจากวิญญาณ. Quelle serait notre vie sans art ? Une coquille vide


  

ทั้งหมดเกี่ยวกับความรัก ความเกลียด การได้กลิ่นและการสัมผัส. Tout au sujet de l`amour, de la haine, de l`odeur et du contact


  

  

  

  


  

อย่าทำงานหนักมากเกินไป พักผ่อนบ้าง เรียนรู้คำเกี่ยวกับงาน. Ne travaillez pas trop dur. Ayez un repos, apprenez les mots au sujet du travail


  

ชีวิตสั้นนัก เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนทั้งหมดของมันตั้งแต่เกิดจนตาย. La vie est courte. Apprenez tous au sujet de ses étapes de naissance à la mort


  

หนึ่ง สอง สาม...ล้าน พันล้าน. Un, deux, trois... Millions, milliards


  

โบสถ์ โรงละคร สถานีรถไฟ ห้าง. Églises, théâtres, gares, magasins


  

อนุรักษ์ธรรมชาติ แม่ของคุณ. Préservez la nature, votre mère !


  

  

เรียนเกี่ยวกับสิ่งมหัศจรรย์ตามธรรมชาติรอบๆตัวเรา ทั้งหมดเกี่ยวกับพืช ต้นไม้ ดอกไม้ พุ่มไม้.


  

  

ไม่มีอากาศไม่ดี ภูมิอากาศทั้งหมดดั. Il n`y a aucun mauvais survivent à, chacun survivent à est très bien


  

คุณอยู่ในต่างประเทศและอยากจะเช่ารถสักคันไหม? คุณต้องรู้ว่าที่ไหนมีมีรถให้เช่าบ้าง. Est-ce que vous êtes dans un pays étranger et voulez louer une voiture ? Vous devez savoir où elle a sa roue de direction


  

  

วิธีการอธิบายคนรอบตัวคุณ. Comment décrire des personnes autour de vous


  

  

อย่าพลาดบทเรียนที่สุดของเรา! สร้างรักไม่สร้างสงคราม.. Ne manquez pas notre leçon plus sérieuse de tous !


  

แมวและสุนัข นกและปลา เกี่ยวกับสัตว์ทั้งหมด. Chats et chiens. Oiseaux et poissons. Tout au sujet des animaux  

ทั้งหมดเกี่ยวกับ สีแดง สีขาว และสีฟ้า. Tout au sujet du rouge, du blanc et du bleu


  

วิธีการบอกแพทย์เกี่ยวกับการปวดหัวของคุณ. Comment dire le docteur au sujet de votre mal de tête


  

ร่างกายเป็นที่อยู่ของจิตใจ เรียนรู้เกี่ยวกับขา แขนและหู. Le corps est la récipient pour l`âme. Renseignez-vous sur des jambes, des bras et des oreilles


  

การมีอาชีพที่ดีเป็นสิ่งสำคัญมากในปัจจุบัน คุณสามารถเป็นมืออาชีพโดยปราศจากความรู้ได้ไหม?. Il est très important d`avoir une bonne profession de nos jours. Pouvez-vous être un professionnel sans connaissance des langues étrangères ? À peine !


  

บทเรียนอร่อย ทั้งหมดเกี่ยวกับความอยากเล็กๆที่อร่อยของโปรดของคุณ. Leçon délicieuse. Tout au sujet de vos petits délicieux préférés désires ardents


  

ส่วนที่ 2 ของบทเรียนอร่อย. Partie deux de leçon délicieuse


  

รู้ว่าคุณควรจะใช้อะไรในการทำความสะอาด ซ่อม ทำสวน. Savez ce que vous devriez employer pour le nettoyage, réparation, jardinage


  

อย่าพลาดบทเรียนนี้ เรียนวิธีการนับเงิน. Ne manquez pas cette leçon. Renseignez-vous sur la façon compter l`argent


  

อย่าหลงทางในเมืองใหญ่ ถามว่าคุณจะไปที่โอเปร่าเฮ้าส์ได้อย่างไร. Ne fous le camp dans une grande ville. Demandez comment vous pouvez arriver au théatre de l`opéra


  

เวลาไม่รอท่า เวลาเดินเร็ว! เรียนรู้เกี่ยวกับเวลาด้วยอินเตอร์เน็ตโพลีกลอทตอนนี้เลย. Le temps fait tic tac ! Aucun temps pour prolongé ! Renseignez-vous sur le temps avec le Internet Polyglot maintenant !


  

อย่าปล่อยเวลาไปเปล่าประโยชน์ เรียนรู้คำใหม่ๆ. Ne perdez pas votre temps ! Apprenez les nouveaux mots


  

ทั้งหมดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสวมใส่เพื่อให้ดูดีและอบอุ่น. Tout au sujet de ce que vous avez mis dessus afin de sembler gentil