A A À Â Æ Ä B C C Ç D E E É È Ê Ë F G H I I Î Ï J K L M N O O Ô Œ Ö P Q R S T U U Ù Û Ü V W X Y Y Ÿ Z

  

Chats et chiens. Oiseaux et poissons. Tout au sujet des animaux. Koty i psy. Ptaki i ryby. Wszystko o zwierzętach.


  

Ne manquez pas cette leçon. Renseignez-vous sur la façon compter l`argent. Nie przegap tej lekcji. Naucz się liczyć pieniądze.


  

Églises, théâtres, gares, magasins. Kościoły, teatry, dworce kolejowe, sklepy


  

Comment décrire des personnes autour de vous. Jak opisać ludzi wokół ciebie


  

  

  

Tout au sujet du rouge, du blanc et du bleu. Wszystko o czerwonym, białym i niebieskim


  

  

  

  

  

  

Quelle serait notre vie sans art ? Une coquille vide. Czym byłoby nasze życie bez sztuki? Pustą skorupą


  

Tout au sujet de l`école, université. Wszystko o szkołach, koledżach, uniwersytetach


  

Partie 2 de notre leçon célèbre au sujet des processus éducatifs. Część 2 naszej sławnej lekcji o systemach edukacyjnych


  

Mère, père, parents. La famille est la chose la plus importante dans la vie. Matka, ojciec, krewni. Rodzina jest w życiu najważniejsza.  

Connaissez le monde où vous vivez. Poznaj świat w którym żyjesz


  

Tout au sujet de ce que vous avez mis dessus afin de sembler gentil. Wszystko o tym, co na siebie włożyć, aby wyglądać dobrze i nie zmarznąć


  

  

Préservez la nature, votre mère !. Ocal naturę, twoją matkę!


  

La vie est courte. Apprenez tous au sujet de ses étapes de naissance à la mort. Życie jest krótkie. Poznaj jego etapy od urodzenia do śmierci.


  

Il n`y a aucun mauvais survivent à, chacun survivent à est très bien. Nie ma złej pogody, każda pogoda jest dobra


  

  

  

Préférez-vous pouces ou des centimètres ?. Wolisz cale czy centymetry? Przeszedłeś już na system metryczny?


  

Déplacez-vous lentement, conduisez sans risque. Poruszaj się wolno, jedź bezpiecznie


  

Un, deux, trois... Millions, milliards. Jeden, dwa, trzy... Miliony, biliony


  

Leçon délicieuse. Tout au sujet de vos petits délicieux préférés désires ardents. Pyszna lekcja. Wszystko o twoich ulubionych jedzeniowych zachciankach.


  

Partie deux de leçon délicieuse. Część 2 pysznej lekcji


  

Savez ce que vous devriez employer pour le nettoyage, réparation, jardinage. Naucz się, czego powinieneś używać do sprzątania, reperowania, prac ogrodowych


  

Le corps est la récipient pour l`âme. Renseignez-vous sur des jambes, des bras et des oreilles. Ciało jest pojemnikiem na duszę. Dowiedz się wszystkiego o nogach, rękach i uszach  

Renseignez-vous sur les merveilles de la nature qui nous entourent. Tout au sujet des plantes: les arbres, les fleurs, et les buissons. Poznaj cuda przyrody, które nas otaczają. Wszystko o roślinach: drzewach, kwiatach, krzewach


  

Il est très important d`avoir une bonne profession de nos jours. Pouvez-vous être un professionnel sans connaissance des langues étrangères ? À peine !. W dzisiejszych czasach to bardzo ważne, aby posiadać dobry zawód. Czy możesz być profesjonalistą


  

  

Apprenez à avoir une vie sociale avec des personnes. Naucz się udzielać towarzysko


  

Comment dire le docteur au sujet de votre mal de tête. Jak powiedzieć lekarzowi o bólu głowy


  

Tout au sujet de l`amour, de la haine, de l`odeur et du contact. Wszystko o miłości, nienawiści, węchu i dotyku


  

Ayez de l`amusement. Tout au sujet du football, d`échecs et de la collection d`allumette. Zabaw się. Wszystko o piłce nożnej, szachach i zbieraniu zapałek.


  

Le temps fait tic tac ! Aucun temps pour prolongé ! Renseignez-vous sur le temps avec le Internet Polyglot maintenant !. Czas ucieka! Nie ma czasu na ociąganie się! Dowiedz się teraz wszystkiego o czasie z Internetowym Poliglotą!


  

Ne perdez pas votre temps ! Apprenez les nouveaux mots. Nie marnuj czasu! Naucz się nowych słów


  

Ne travaillez pas trop dur. Ayez un repos, apprenez les mots au sujet du travail. Nie pracuj za ciężko. Odpocznij sobie, poznaj kilka słów dotyczących pracy


  

Ne fous le camp dans une grande ville. Demandez comment vous pouvez arriver au théatre de l`opéra. Nie zgub się w wielkim mieście. Zapytaj, jak dojść do opery


  

Est-ce que vous êtes dans un pays étranger et voulez louer une voiture ? Vous devez savoir où elle a sa roue de direction. Jesteś w obcym kraju i chcesz wynająć samochód? Musisz wiedzieć, gdzie ma kierownicę