กริยาที่หลากหลาย 1 - Berbagai Kata Kerja 169 words

0 0
لغة الكلمة: Thai
لغة الترجمة: Indonesian
Word Translation
      0 0 กระจาย    menyebarkan
      0 0 กลายมาเป็น    menjadi
      0 0 กวาด    menyapu
      0 0 ขน/แบก    membawa
      0 0 ขว้าง    membuang
      0 0 ขึ้นอยู่กับ    bergantung
      0 0 ขุด    menggali
      0 0 คลุม    menutupi
      0 0 คิด    berpikir
      0 0 ชอบมากกว่า    lebih menyukai
      0 0 ซ่อน    menyembunyikan
      0 0 ซ่อม    memperbaiki
      0 0 ดู    menonton
      0 0 ตอบ    menjawab
      0 0 ตี    memukul
      0 0 ต้อง    harus
      0 0 ต้องการ    membutuhkan
      0 0 ถาม    bertanya
      0 0 ทำ    membuat
      0 0 ทำ    mengerjakan
      0 0 นอนหลับ    tertidur
      0 0 นั่ง    duduk
      0 0 ปิด    menutup
      0 0 พยายาม    mencoba
      0 0 พับ    melipat
      0 0 พูด    berbicara
      0 0 ฟัง    mendengarkan
      0 0 มี    memiliki
      0 0 ยืด    merentangkan
      0 0 รอ    menunggu
      0 0 รักษา    menjaga
      0 0 ร้องไห้    menangis
      0 0 ลืม    melupakan
      0 0 ล้อมรอบ    mengelilingi
      0 0 วาง    meletakkan
      0 0 สนุก    bersenang-senang
      0 0 สวมเสื้อผ้า    mengenakan pakaian
      0 0 สวมใส่    mengenakan
      0 0 สังเกต    memperhatikan
      0 0 สูบ    merokok
      0 0 ส่ง    mengirim
      0 0 หลับ    tidur
      0 0 หวัง    berharap
      0 0 หา    menemukan
      0 0 หา    mencari
      0 0 หายไป    menghilang
      0 0 อธิบาย    menggambarkan
      0 0 ออกจาก    meninggalkan
      0 0 อาศัย    bermukim
      0 0 อาศัย    menempati
      0 0 อ่าน    membaca
      0 0 เขียน    menulis
      0 0 เข้าใจ    mengerti
      0 0 เท    menuang
      0 0 เป็น/อยู่/คือ    menjadi
      0 0 เป็นของ    termasuk
      0 0 เริ่ม    memulai
      0 0 เลือก    memilih
      0 0 เสนอ    menawarkan
      0 0 เห็น    melihat
      0 0 เอา    mengambil
      0 0 เอามา    membawa
      0 0 ใช้    menghabiskan
      0 0 ใช้    menggunakan
      0 0 ให้    memberikan
      0 0 ได้กลิ่น    mencium bau
      0 0 ได้ยิน    mendengarkan
      0 0 ได้รับ    menerima
      0 0 ไหม้    membakar
Languages: تايلاندي, أندونيسي, more...
دروس: تايلاندي-أندونيسي, more...