การศึกษา 2 - Pendidikan 2

ส่วนที่ 2 ของบทเรียนที่มีชื่อเสียงของเราเกี่ยวกับกระบวนการทางการศึกษา. Bagian 2 mengenai pelajaran terkenal kita dalam proses pendidikan

49 words

0 0
لغة الكلمة: Thai
لغة الترجمة: Indonesian
Word Translation
      0 0 กระเป๋าสะพายหลัง    sebuah ransel
      0 0 การคูณ    perkalian
      0 0 การทดลอง    sebuah percobaan
      0 0 การบวก    penjumlahan
      0 0 การรวม    jumlah
      0 0 การลบ    pengurangan
      0 0 การหาร    pembagian
      0 0 คณิตศาสตร์    matematika
      0 0 ความผิดพลาด    sebuah kesalahan
      0 0 จำขึ้นใจ    dengan hati
      0 0 จิตวิทยา    psikologi
      0 0 ชอล์ค    kapur
      0 0 ชีววิทยา    biologi
      0 0 ดาราศาสตร์    astronomi
      0 0 ที่เกี่ยวกับโรงเรียน    berhubungan dengan sekolah
      0 0 นิเวศวิทยา    ekologi
      0 0 บท    suatu bab
      0 0 บวก    tambah
      0 0 ประวัติศาสตร์    sejarah
      0 0 ปริญญา    sebuah tingkatan
      0 0 ปากกา    sebuah pena
      0 0 ผิด    salah
      0 0 พูดเพ้อเจ้อ    mengobrol
      0 0 ฟิสิกส์    fisika
      0 0 ภูมิศาสตร์    geografi
      0 0 มุม    sudut
      0 0 ยางลบ    penghapus
      0 0 ระบบ    sebuah sistem
      0 0 รัศมี    radius
      0 0 รูปสามเหลี่ยม    segi tiga
      0 0 ลบ    kurang
      0 0 ลบ    menghapus
      0 0 วงกลม    lingkaran
      0 0 วรรณคดี    sastra
      0 0 วาด    menggambar
      0 0 สนเทศศาสตร์    informatika
      0 0 สังคมวิทยา    sosiologi
      0 0 สี่เหลี่ยมจตุรัส    persegi
      0 0 ห้องทดลอง    sebuah laboratorium
      0 0 เครื่องฉายภาพ    sebuah proyektor
      0 0 เพื่อนร่วมชั้นเรียน    seorang teman sekelas
      0 0 เรขาคณิต    geometri
      0 0 เรื่อง    suatu mata pelajaran
      0 0 เศรษฐศาสตร์    ekonomi
      0 0 แก้ปัญหา    memecahkan
      0 0 โรงเรียนประถม    sekolah dasar
      0 0 โรงเรียนมัธยม    sekolah lanjutan
      0 0 ใจความสำคัญ    sebuah tema
      0 0 ไวยากรณ์    tata bahasa
Languages: تايلاندي, أندونيسي, more...
دروس: تايلاندي-أندونيسي, more...