การศึกษา 1 - Pendidikan 1

ทั้งหมดเกี่ยวกับโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย. Semua tentang sekolah, perguruan tinggi, universitas

49 words

0 0
لغة الكلمة: Thai
لغة الترجمة: Indonesian
Word Translation
      0 0 กฎ    suatu aturan
      0 0 กระดานดำ    sebuah papan tulis
      0 0 การบ้าน    pekerjaan rumah
      0 0 การผสมผสาน    sebuah kombinasi
      0 0 การสอบ    suatu ujian
      0 0 ข้อติชม    sebuah uraian
      0 0 ความคิด    suatu gagasan
      0 0 ความจริง    kebenaran
      0 0 คอมพิวเตอร์    sebuah komputer
      0 0 คะแนน    sebuah nilai
      0 0 คำ    sebuah kata
      0 0 คีย์บอร์ด    sebuah papan tombol
      0 0 จอมอนิเตอร์    sebuah monitor
      0 0 ชนิด    suatu jenis
      0 0 ชั้นเรียน    sebuah ruang kelas
      0 0 ช่วงปิดภาคเรียน    liburan
      0 0 ดินสอ    sebatang pensil
      0 0 นักเรียน    seorang siswa
      0 0 นับ    menghitung
      0 0 ปีการศึกษา    tahun ajaran
      0 0 พจนานุกรม    sebuah kamus
      0 0 พิพิธภัณฑ์    sebuah musium
      0 0 ภาคการศึกษา    satu semester
      0 0 มหาวิทยาลัย    sebuah universitas
      0 0 รายการ    sebuah daftar
      0 0 ลวดหนีบกระดาษ    sebuah klip kertas
      0 0 ลูกศิษย์    seorang murid
      0 0 วิชา    suatu kursus
      0 0 วิทยาการคอมพิวเตอร์    ilmu komputer
      0 0 สมุด    sebuah buku catatan
      0 0 สอน    mengajar
      0 0 สัญลักษณ์    sebuah lambang
      0 0 หนังสือ    sebuah buku
      0 0 หาร    membagi
      0 0 ห้องสมุด    sebuah perpustakaan
      0 0 เข้าใจ    mengerti
      0 0 เคมี    kimia
      0 0 เครื่องคิดเลข    sebuah kalkulator
      0 0 เครื่องพิมพ์    sebuah mesin pencetak
      0 0 เครื่องหมายคำถาม    sebuah tanda tanya
      0 0 เครื่องหมายวรรคตอน    sebuah tanda baca
      0 0 เท่ากัน    menyamai
      0 0 เรียน    belajar
      0 0 เส้น    sebuah garis
      0 0 แบบฝึกหัด    suatu latihan
      0 0 แผ่น    selembar kertas
      0 0 โรงเรียน    sebuah sekolah
      0 0 ไฟล์    sebuah berkas
      0 0 ไม้บรรทัด    sebuah penggaris
Languages: تايلاندي, أندونيسي, more...
دروس: تايلاندي-أندونيسي, more...