இயக்கம், திசைகள் - Hareket, Yönler

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். Yavaş hareket et, dikkatli araba sür!

لغة الكلمة: Tamil
لغة الترجمة: Turkish

Languages

Tamil, تركي, more

دروس

Tamil-تركي, more