வாழ்த்துக்கள், வேண்டுகோள்கள், வரவேற்புகள், விடைபிரிவுகள் - Hilsninger, Invitasjoner, Velkomster, Avskjeder

மக்களுடன் பழகுவது எப்படி என்பதை அறிந்துகொள்ளுங்கள். Lær deg hvordan du sosialiserer med mennesker

لغة الكلمة: Tamil
لغة الترجمة: Norwegian


Word >> Translation
(இங்கு தான்) உங்கள் உடல் நலத்தை பற்றி!
0 0
... என்பது அவசியம்
0 0
... என்பது என்னுடைய கருத்து
0 0
... பற்றி நீங்கள் என்னிடம் கூறமுடியுமா?
0 0
...என்பதற்கு நான் விரும்புகிறேன் ...
0 0
அமைதியாக இருங்கள்!
0 0
அவருடைய பெயர் ...
0 0
அவருடைய பெயர் என்ன?
0 0
அவ்வளவு நன்றாக இல்லை
0 0
ஆஹா, என்ன ஓர் அருமையான ஆச்சரியம்!
0 0
இதற்கு மாறாக!
0 0
இது உங்களுக்கு
0 0
இன்று இனிய நாளாக இருக்கட்டும்
0 0
உங்களுக்கு என்ன வயது?
0 0
உங்களுக்கு என்ன வேண்டும்?
0 0
உங்களுக்கு என்ன வேண்டும்?
0 0
உங்களுக்கு தொந்தரவு தந்ததற்கு மன்னிக்கவும்
0 0
உங்களுக்கும் நன்றி.
0 0
உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி!
0 0
உங்களை வரவேற்கிறேன்.
0 0
உங்களை வரவேற்கிறோம்
0 0
உங்கள் ஊர் எது?
0 0
உங்கள் நாடு எது?
0 0
உங்கள் பெயர் என்ன?
0 0
உட்காருங்கள்
0 0
உதவி!
0 0
உன்னுடைய வேலையை பார்!
0 0
எனக்கு கவலை இல்லை.
0 0
எனக்கு தெரியாது.
0 0
என் பெயர் ...
0 0
என்ன (நீங்கள் சொன்னீர்கள்)?
0 0
என்ன ஆச்சு?
0 0
என்ன விஷயம்?
0 0
என்னை தனியாக விட்டுவிடுங்கள்!
0 0
எவ்வாறாயினும்
0 0
ஏன் இல்லை?
0 0
ஐயா என்ன சொன்னீர்கள்?
0 0
ஐயா சற்று கவனியுங்கள்
0 0
ஐயோ!
0 0
ஓரளவு நன்றாக இருக்கிறேன்.
0 0
காலை வணக்கம்!
0 0
சரி.
0 0
சரியா?
0 0
சரியா?
0 0
சீ!
0 0
செல்வி
0 0
தயவுசெய்து
0 0
திரு
0 0
திருமதி
0 0
நானும்
0 0
நானும் இல்லை
0 0
நானே என்னை அறிமுகம் செய்துகொள்கிறேன்
0 0
நான் ... வசிக்கிறேன்
0 0
நான் செய்யலாமா/எடுக்கலாமா?
0 0
நான் நன்றாக இருக்கிறேன்.
0 0
நான் மிகவும் நன்றாக இருக்கிறேன்.
0 0
நீங்கள் எங்கு வசிக்கிறீர்கள்?
0 0
நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்கள்?
0 0
நீங்கள் நன்றாக இருக்கிறீர்களா?
0 0
பரவாயில்லாமல் இருந்தது
0 0
புதிய செய்தி என்ன?
0 0
போய் வருகிறேன்
0 0
போய் வருகிறேன்
0 0
மகிழ்ச்சியுடன்.
0 0
மகிழ்ச்சியோடு.
0 0
மறுபுறம்
0 0
மாலை வணக்கம்
0 0
வணக்கம்
0 0
வணக்கம்
0 0
வருக!
0 0
வாழ்க்கை எப்படிப் போகிறது?
0 0
வாழ்த்துக்கள்
0 0
வாழ்த்துதல்
0 0
விளையாடாதீர்கள்
0 0