மனித பண்புகள் 1 - Menneskelige egenskaper 1

உங்களை சுற்றிள்ள மக்களை எப்படி சித்தரிப்பது. Slik beskriver du menneskene rundt deg

لغة الكلمة: Tamil
لغة الترجمة: Norwegian


Word >> Translation
அசிங்கமானவர்
0 0
அன்புக்குரியவர்
0 0
அப்பாவி
0 0
அமைதியானவர்
0 0
அருமையானவர்
0 0
அறிவார்ந்தவர்
0 0
அறிவில்லாதவன்
0 0
அறிவுசூழ்ச்சி கொண்டவர்
0 0
அறிவுஜீவி
0 0
அழகானவர்
0 0
ஆரோக்கியமானவர்
0 0
இதமானவர்
0 0
இன்பமானவர்
0 0
இலட்சனமானவர்
0 0
இளம் பொன்னிறமான
0 0
இளையவர்
0 0
ஏழை
0 0
ஒல்லியானவர்
0 0
கடுமையாக உழைக்கிற
0 0
கட்டுடல் கொண்டவர்
0 0
குண்டானவர்
0 0
சகிப்பற்றவர்
0 0
சலிப்புத் தட்டுகிறவர்
0 0
சாந்தமானவர்
0 0
சிறியவர்
0 0
சுவாரஸ்யமானவர்
0 0
செல்வந்தர்
0 0
ஜாக்கிரதையானவர்
0 0
தாராளமானவர்
0 0
திருமணமானவர்
0 0
துணையில்லாதவர்
0 0
தெளிவானவர்
0 0
நல்லவர்
0 0
நிச்சயதார்த்தம் ஆனவர்
0 0
புரிந்துணர்வு கொண்டவர்
0 0
பெரியவர்
0 0
பொறுமை இல்லாதவர்
0 0
வயதானவர்
0 0
வழுக்கை உள்ளவர்
0 0
வாயாடி
0 0
விவாகரத்தானவர்
0 0
வெட்கப்படுகிறவர்
0 0
வெளிச்செல்லும்
0 0