வாழ்த்துக்கள், வேண்டுகோள்கள், வரவேற்புகள், விடைபிரிவுகள் - Saluti, Richieste, Benvenuti, Addii

மக்களுடன் பழகுவது எப்படி என்பதை அறிந்துகொள்ளுங்கள். Imparate a socializzare con le persone

72 words

0 0
لغة الكلمة: Tamil
لغة الترجمة: Italian
Word Translation
   0 0 (இங்கு தான்) உங்கள் உடல் நலத்தை பற்றி!    Alla vostra salute!
   0 0 ... என்பது அவசியம்    Non è necessario che…
   0 0 ... என்பது என்னுடைய கருத்து    secondo me
   0 0 ... பற்றி நீங்கள் என்னிடம் கூறமுடியுமா?    Mi potrebbe dire… ?
   0 0 ...என்பதற்கு நான் விரும்புகிறேன் ...    Vorrei…
   0 0 அமைதியாக இருங்கள்!    State calmi!
   0 0 அவருடைய பெயர் ...    Si chiama…
   0 0 அவருடைய பெயர் என்ன?    Come si chiama?
   0 0 அவ்வளவு நன்றாக இல்லை    Non molto bene.
   0 0 ஆஹா, என்ன ஓர் அருமையான ஆச்சரியம்!    Che bella sorpresa!
   0 0 இதற்கு மாறாக!    Al contrario!
   0 0 இது உங்களுக்கு    E` per voi
   0 0 இன்று இனிய நாளாக இருக்கட்டும்    Buona giornata
   0 0 உங்களுக்கு என்ன வயது?    Quanti anni hai?
   0 0 உங்களுக்கு என்ன வேண்டும்?    Che cosa vuoi?
   0 0 உங்களுக்கு என்ன வேண்டும்?    Cosa ti serve?
   0 0 உங்களுக்கு தொந்தரவு தந்ததற்கு மன்னிக்கவும்    Mi scusi per il disturbo
   0 0 உங்களுக்கும் நன்றி.    Grazie, anche a voi.
   0 0 உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி!    E` un piacere incontrarla
   0 0 உங்களை வரவேற்கிறேன்.    Prego.
   0 0 உங்களை வரவேற்கிறோம்    Prego.
   0 0 உங்கள் ஊர் எது?    Di dove sei?
   0 0 உங்கள் நாடு எது?    Qual è la vostra nazionalità?
   0 0 உங்கள் பெயர் என்ன?    Come ti chiami?
   0 0 உட்காருங்கள்    Si sieda
   0 0 உதவி!    aiuto!
   0 0 உன்னுடைய வேலையை பார்!    Fatti i fatti tuoi!
   0 0 எனக்கு கவலை இல்லை.    Non importa.
   0 0 எனக்கு தெரியாது.    Non so.
   0 0 என் பெயர் ...    Mi chiamo…
   0 0 என்ன (நீங்கள் சொன்னீர்கள்)?    Cosa?
   0 0 என்ன ஆச்சு?    Cosa c`è che non va?
   0 0 என்ன விஷயம்?    Qual è l`argomento?
   0 0 என்னை தனியாக விட்டுவிடுங்கள்!    Lasciami in pace!
   0 0 எவ்வாறாயினும்    in ogni caso
   0 0 ஏன் இல்லை?    Perché no?
   0 0 ஐயா என்ன சொன்னீர்கள்?    Chiedo scusa…
   0 0 ஐயா சற்று கவனியுங்கள்    Mi scusi
   0 0 ஓரளவு நன்றாக இருக்கிறேன்.    Abbastanza bene.
   0 0 காலை வணக்கம்!    Buongiorno!
   0 0 சரி.    Va bene.
   0 0 சரியா?    giusto?
   0 0 சரியா?    Va bene?
   0 0 செல்வி    Signorina
   0 0 தயவுசெய்து    Per favore
   0 0 திரு    Signore
   0 0 திருமதி    Signora
   0 0 நானும்    anche io
   0 0 நானும் இல்லை    nemmeno io
   0 0 நானே என்னை அறிமுகம் செய்துகொள்கிறேன்    Mi permetta di presentarmi
   0 0 நான் ... வசிக்கிறேன்    I vivo…
   0 0 நான் செய்யலாமா/எடுக்கலாமா?    Posso?
   0 0 நான் நன்றாக இருக்கிறேன்.    Sto bene.
   0 0 நான் மிகவும் நன்றாக இருக்கிறேன்.    Sto molto bene.
   0 0 நீங்கள் எங்கு வசிக்கிறீர்கள்?    Dove vive?
   0 0 நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்கள்?    Come stai?
   0 0 நீங்கள் நன்றாக இருக்கிறீர்களா?    Stai bene?
   0 0 பரவாயில்லாமல் இருந்தது    Così così.
   0 0 புதிய செய்தி என்ன?    Che c`è di nuovo?
   0 0 போய் வருகிறேன்    Arrivederci
   0 0 போய் வருகிறேன்    arrivederci
   0 0 மகிழ்ச்சியுடன்.    Volentieri.
   0 0 மகிழ்ச்சியோடு.    Con piacere.
   0 0 மறுபுறம்    d`altro canto
   0 0 மாலை வணக்கம்    Buonasera
   0 0 வணக்கம்    Ciao!
   0 0 வணக்கம்    Ciao
   0 0 வருக!    Benvenuto!
   0 0 வாழ்க்கை எப்படிப் போகிறது?    Come va?
   0 0 வாழ்த்துக்கள்    congratulazioni
   0 0 வாழ்த்துதல்    salutare
   0 0 விளையாடாதீர்கள்    sul serio
Languages: Tamil, إيطالي, more...
دروس: Tamil-إيطالي, more...