பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 1 - Berbagai Kata Kerja 1لغة الكلمة: Tamil
لغة الترجمة: Indonesian

Word >> Translation