பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 1 - विभिन्न क्रियाएं १لغة الكلمة: Tamil
لغة الترجمة: Hindi

Word >> Translation

Languages

Tamil, هندي, more

دروس

Tamil-هندي, more