எண்கள் - מספרים

ஒன்று, இரண்டு, மூன்று ... லட்சம், கோடி. אחת , שתיים, שלוש… מיליונים, מיליארדים

31 words

0 0
لغة الكلمة: Tamil
لغة الترجمة: Hebrew
Word Translation
   0 0 அறுபது    שישים
   0 0 ஆயிரம்    אלף
   0 0 ஆறு    שש
   0 0 இரண்டாவது    שני
   0 0 இரண்டு    שתיים
   0 0 இருபது    עשרים
   0 0 இலக்கம்    סיפרה
   0 0 எட்டு    שמונ
   0 0 எண்    מספר
   0 0 எண் முறைப் பெயர்    סידורי
   0 0 எண்பது    שמונים
   0 0 எழுபது    שבעים
   0 0 ஏழு    שבע
   0 0 ஐந்து    חמש
   0 0 ஐம்பது    חמישים
   0 0 ஒன்பது    תשע
   0 0 ஒன்று    אחת
   0 0 தொண்ணூறு    תשעים
   0 0 நான்கு    ארבע
   0 0 நாற்பது    ארבעים
   0 0 நூறு    מאה
   0 0 நூறு கோடி    מיליארד
   0 0 பதினொன்று    אחת עשרה
   0 0 பதிமூன்று    שלוש עשרה
   0 0 பத்து    עשר
   0 0 பத்து லட்சம்    מיליון
   0 0 பன்னிரண்டு    שתיפ עשרה
   0 0 முதலாவது    ראשון
   0 0 முப்பது    שלושים
   0 0 மூன்றாவது    שלישי
   0 0 மூன்று    שלוש
Languages: Tamil, عبري, more...
دروس: Tamil-عبري, more...