இயக்கம், திசைகள் - 運動, 方向

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். 慢慢地移動, 安全地駕駛

0 words

0 0
لغة الكلمة: Tamil
لغة الترجمة: Chinese

Word Translation
Languages: Tamil, صيني, more...
دروس: Tamil-صيني, more...