எண்கள் - أعداد

ஒன்று, இரண்டு, மூன்று ... லட்சம், கோடி. واحد، إثنان، ثلاثة … ملايين، بلايين

31 words

0 0
لغة الكلمة: Tamil
لغة الترجمة: Arabic
Word Translation
   0 0 அறுபது    ستّون
   0 0 ஆயிரம்    ألف
   0 0 ஆறு    ستّة
   0 0 இரண்டாவது    الثانية
   0 0 இரண்டு    إثنان
   0 0 இருபது    عشرون
   0 0 இலக்கம்    رقم
   0 0 எட்டு    ثمانية
   0 0 எண்    عدد
   0 0 எண் முறைப் பெயர்    العدد الترتيبي
   0 0 எண்பது    ثمانون
   0 0 எழுபது    سبعون
   0 0 ஏழு    سبعة
   0 0 ஐந்து    خمسة
   0 0 ஐம்பது    خمسون
   0 0 ஒன்பது    تسعة
   0 0 ஒன்று    واحد
   0 0 தொண்ணூறு    تسعون
   0 0 நான்கு    أربعة
   0 0 நாற்பது    أربعون
   0 0 நூறு    مائة
   0 0 நூறு கோடி    بليون
   0 0 பதினொன்று    أحدَ عشرَ
   0 0 பதிமூன்று    ثلاثة عشرَ
   0 0 பத்து    عشَر
   0 0 பத்து லட்சம்    مليون
   0 0 பன்னிரண்டு    إثنا عشرَ
   0 0 முதலாவது    أولاً
   0 0 முப்பது    ثلاثون
   0 0 மூன்றாவது    الثلث
   0 0 மூன்று    ثلاثة
Languages: Tamil, عربي, more...
دروس: Tamil-عربي, more...