Mga Panghalip, Pangatnig, Pang-ukol - Pronouns, Conjunctions, Prepositions65 words

0 0
لغة الكلمة: Tagalog
لغة الترجمة: English
Word Translation
      0 0 ako    I
      0 0 alinman    either
      0 0 ano    what
      0 0 at    and
      0 0 at isa pa    one more thing
      0 0 at saka    as well as
      0 0 at saka    also
      0 0 ayon sa    according to
      0 0 bakit    why
      0 0 bukod sa    in spite of
      0 0 bukod sa lahat    above all
      0 0 dahil    because


      0 0 gayun din    likewise
      0 0 habang    while
      0 0 habang    during
      0 0 hanggang    until
      0 0 hindi lang…ngunit…    not only … but also
      0 0 ikaw    you
      0 0 isang bagay    something
      0 0 isang tao    someone
      0 0 kailan    when
      0 0 kanino    whose
      0 0 karagdagan sa    in addition to
      0 0 kasama sa    among
      0 0 kung    if
      0 0 kung gayon    so
      0 0 lahat    all
      0 0 lahat    everybody
      0 0 lamang    just
      0 0 malapit    near
      0 0 may    with
      0 0 mula    through
      0 0 mula    from
      0 0 paano    how
      0 0 pagkatapos    after
      0 0 para    in order to
      0 0 para    for
      0 0 para    to
      0 0 pareho…at    both … and
      0 0 pero    but
      0 0 sa    on
      0 0 sa    in
      0 0 sa gitna    between
      0 0 sa ibabaw ng    on top of
      0 0 sa ilalim    under
      0 0 sa karagdagan    moreover
      0 0 sa labas ng    outside of
      0 0 sa likod    behind
      0 0 sa loob    inside
      0 0 sa palibot    around
      0 0 sa tabi    beside
      0 0 sa tapat ng    in front of
      0 0 sa uulitin    again
      0 0 saan    where (to)
      0 0 saan    where
      0 0 salungat    against
      0 0 sila    they
      0 0 sino    who
      0 0 sya    she
      0 0 sya    he
      0 0 tayo    we
      0 0 tungkol    about
      0 0 tungo    toward
      0 0 wala    without
Languages: Tagalog, إنجليزي, more...
دروس: Tagalog-إنجليزي, more...
Audio الدروس: Tagalog-إنجليزي