מספרים - Számok

אחת , שתיים, שלוש… מיליונים, מיליארדים. Egy, kettő, három...milliók, milliárdok

31 words

0 0
لغة الكلمة: Hebrew
لغة الترجمة: Hungarian
Word Translation
      0 0 אחת    egy
      0 0 אחת עשרה    tizenegy
      0 0 אלף    ezer
      0 0 ארבע    négy
      0 0 ארבעים    negyven
      0 0 חמישים    ötven
      0 0 חמש    öt
      0 0 מאה    száz
      0 0 מיליארד    milliárd
      0 0 מיליון    millió
      0 0 מספר    szám
      0 0 סידורי    sorszámnév
      0 0 סיפרה    számjegy
      0 0 עשר    tíz
      0 0 עשרים    húsz
      0 0 ראשון    első
      0 0 שבע    hét
      0 0 שבעים    hetven
      0 0 שישים    hatvan
      0 0 שלוש    három
      0 0 שלוש עשרה    tizenhárom
      0 0 שלושים    harminc
      0 0 שלישי    harmadik
      0 0 שמונ    nyolc
      0 0 שמונים    nyolcvan
      0 0 שני    második
      0 0 שש    hat
      0 0 שתיים    kettő
      0 0 שתיפ עשרה    tizenkettő
      0 0 תשע    kilenc
      0 0 תשעים    kilencven
Languages: عبري, هنغاري, more...
دروس: عبري-هنغاري, more...