תוארי פועל שונים 1 - Various Adverbs 148 words

0 0
لغة الكلمة: Hebrew
لغة الترجمة: English
Word Translation
      0 0 אולי    perhaps
      0 0 אולי    maybe
      0 0 אז    then
      0 0 איך    how
      0 0 איפה    where
      0 0 באופן כללי    generally
      0 0 באופן רע    badly
      0 0 באמצע    in the middle
      0 0 באמת    really
      0 0 בדרך כלל    usually
      0 0 בודאי    surely
      0 0 בוודאי    of course
      0 0 בכלל    at all
      0 0 בעבר    formerly
      0 0 גם    also
      0 0 גם כן    too
      0 0 דרך אגב...    By the way ...
      0 0 הפוך    upside down
      0 0 הרבה    a lot
      0 0 טוב    well
      0 0 יותר    more
      0 0 יותר מדי    too many
      0 0 יותר מדי    too much
      0 0 יחד    together
      0 0 כאן    here
      0 0 כי    because
      0 0 כמה    how much
      0 0 כמה    how many
      0 0 כמעט    almost
      0 0 לגמרי    quite
      0 0 לכן    therefore
      0 0 לעיתים קרובות    often
      0 0 לעיתים רחוקות    rarely
      0 0 לפעמים    sometimes
      0 0 מאוד    very
      0 0 מדוע    why
      0 0 מה    what
      0 0 מוטב    rather
      0 0 מי    who
      0 0 מספיק    enough
      0 0 מעולם לא    never
      0 0 עדיין    still
      0 0 על הצד הנכון    right side out
      0 0 קצת    a little bit
      0 0 רק    only
      0 0 שוב    again
      0 0 שם    there
      0 0 תמיד    always
Languages: عبري, إنجليزي, more...
دروس: عبري-إنجليزي, more...