غذاها، رستوران‌ها و آشپزخانه 1 - Cibus, Bracinae, Culina I

درس خوشمزه. همه چیز درباره شیرینی‌های کوچک خوشمزه موردعلاقه شما.

لغة الكلمة: Farsi
لغة الترجمة: Latin


Word >> Translation
aqua
0 0
sugitorium
0 0
aranciata
0 0
cervesa
0 0
culina
0 0
spinacium
0 0
oryza
0 0
lanx
0 0
ovum
0 0
comari
0 0
pullus
0 0
sinapis
0 0
esse
0 0
bellarium
0 0
bracina
0 0
fundere
0 0
acetarium
0 0
aristis
0 0
bulligo
0 0
malum
0 0
allium
0 0
fericulum
0 0
caesna
0 0
cenitare
0 0
vinum
0 0
socolata
0 0
lac
0 0
crusti
0 0
bacar
0 0
jentaculum
0 0
piper
0 0
calix
0 0
boleti
0 0
cafea
0 0
limonata
0 0
piscis
0 0
esicia
0 0
catus
0 0
conditura
0 0
pomum
0 0
panis
0 0
biscoctus
0 0
prandium
0 0
pisum
0 0
pisa
0 0
poculum
0 0
pepo
0 0
torta
0 0
coquere
0 0
caseus
0 0
libum
0 0
cepe
0 0
pitta
0 0
culter
0 0
thea
0 0
buturum
0 0
crustum
0 0
tomata
0 0
esca
0 0
succidia
0 0
bubula
0 0