Местоимения, Съюзи, Предлози - Pronouns, Conjunctions, Prepositions65 words

0 0
لغة الكلمة: Bulgarian
لغة الترجمة: English
Word Translation
      0 0 аз    I
      0 0 ако    if
      0 0 без    without
      0 0 в    in
      0 0 в допълнение към    in addition to
      0 0 в продължение на    during
      0 0 в съгласие с    according to
      0 0 вие    you
      0 0 всеки    either
      0 0 всеки    everybody
      0 0 всички    all
      0 0 въпреки че    in spite of
      0 0 вътре    inside
      0 0 до    until
      0 0 до    beside
      0 0 до    to
      0 0 докато    while
      0 0 за    about
      0 0 за    for
      0 0 за да    in order to
      0 0 зад    behind
      0 0 затова    so
      0 0 защо    why
      0 0 защото    because
      0 0 и    and
      0 0 и още нещо    one more thing
      0 0 как    how
      0 0 какво    what
      0 0 както и    as well as
      0 0 както така и    both … and
      0 0 когато    when
      0 0 кой    who
      0 0 къде    where (to)
      0 0 къде    where
      0 0 към    toward
      0 0 между    among
      0 0 между    between
      0 0 на    on
      0 0 на върха на    on top of
      0 0 не само . но и    not only … but also
      0 0 нещо    something
      0 0 ние    we
      0 0 но    but
      0 0 някой    someone
      0 0 около    around
      0 0 около    near
      0 0 освен това    above all
      0 0 от    from
      0 0 отвън    outside of
      0 0 откакто    since
      0 0 отново    again
      0 0 под    under
      0 0 пред    in front of
      0 0 през    through
      0 0 при това    moreover
      0 0 с    with
      0 0 само    just
      0 0 след    after
      0 0 срещу    against
      0 0 също    likewise
      0 0 също    also
      0 0 те    they
      0 0 той    he
      0 0 тя    she
      0 0 чийто    whose
Languages: بلغاري, إنجليزي, more...
دروس: بلغاري-إنجليزي, more...