Различни наречия 1 - Various Adverbs 148 words

0 0
لغة الكلمة: Bulgarian
لغة الترجمة: English
Word Translation
      0 0 в миналото    formerly
      0 0 винаги    always
      0 0 въобще    at all
      0 0 добре    well
      0 0 доста    quite
      0 0 достатъчно    enough
      0 0 заедно    together
      0 0 защо    why
      0 0 защото    because
      0 0 как    how
      0 0 какво    what
      0 0 кой    who
      0 0 колко    how much
      0 0 колко    how many
      0 0 къде    where
      0 0 лошо    badly
      0 0 малко    a little bit
      0 0 Между другото ...    By the way ...
      0 0 много    a lot
      0 0 много    very
      0 0 може би    perhaps
      0 0 може би    maybe
      0 0 наистина    surely
      0 0 наистина    really
      0 0 наопаки    right side out
      0 0 никога    never
      0 0 обикновено    usually
      0 0 общо взето    generally
      0 0 отново    again
      0 0 още    still
      0 0 по средата    in the middle
      0 0 по-скоро    rather
      0 0 повече    more
      0 0 понякога    sometimes
      0 0 почти    almost
      0 0 прекалено много    too many
      0 0 прекалено много    too much
      0 0 разбира се    of course
      0 0 рядко    rarely
      0 0 с главата надолу    upside down
      0 0 само    only
      0 0 следователно    therefore
      0 0 също    too
      0 0 също    also
      0 0 там    there
      0 0 тогава    then
      0 0 тук    here
      0 0 често    often
Languages: بلغاري, إنجليزي, more...
دروس: بلغاري-إنجليزي, more...