بداية سريعة:تشغيل

What language do you learn?

What language do you speak?


Det rumænske sprogs historie

Ved kristendommens begyndelse var det land, der nu Rumænien, besat af geto-daciere, en indoeuropæisk stammefamilie. På grund af den latinske udbredelse fra Centraleuropa og den græske indflydelse sydfra kom geto-dacierne i kontakt med de to store civilisationer gennem handel og naturligvis, krige. Romerske skrifter bevidner at de geto-daciske handelsrejsende omkring Danube var polyglotter, der var i stand til at tale flere lokale dialekter, latin og oldgræsk. Det romerske folk og sprog er født af denne kombination af kulturer, selvom den dominerende reagent i nutidens sprog er latin.

Faktisk er der kun omkring 100 ord tilbage fra den gamle geto-dasiske dialekt, de andre er blevet optaget i det latinske sprog eller simpelthen erstattet. Den græske indflydelse ses mest i den nedre del af Rumænien og den er ikke særlig stor, men værd at nævne. På samme tid kan nomadisk indflydelse spores i det rumænske sprog, primært tilskrevet goterne.

At lære rumænsk

Det er lige så nemt at lære rumænsk (eller lige så svært) som et hvilket som helst andet latinsk baseret sprog som for eksempel italiensk, fransk eller spansk. Hvis du allerede kan et af disse sprog, vil det faktisk være let som ingenting at lære rumænsk eftersom de har mange ord, grammatikstrukturer og udtaleregler tilfælles.

Selvom du ikke finder dem i samme overvældende antal som det gælder for engelsk, italiensk, fransk eller nogle andre sprog kan “Lær rumænsk” kurser og bøger downloades fra internettet eller lånes på lokale biblioteker i tilfælde af, at du havde tænkt dig at begynde at lære sproget for dig selv. En anden god kilde til undervisningsmateriale kan findes på de mange hjemmesider, der tilbyder gratis rumænsktimer på nettet overalt på internettet.

Og i tilfælde af at dette ikke er nok, kan du være så god at prøve at forbedre dit ordforråd ved hjælp af de mange rumænske ordforrådsspil der også kan findes på nettet. Disse ordforrådsspil vil hjælpe dig med at lære ord udenad og forbedre din stavnings- og udtalefærdigheder. Selvom du ikke lære dig selv rumænsk gennem simple ordforrådsspil , så er de et godt supplement til et hvilket som helst gratis rumænsk lektionsforløb på nettet eller “Hvordan man lærer rumænsk ” kursus du vælger at følge.

Set fra et grammatisk synspunkt har rumænsk det samme regelsæt som italiensk (begge sprog anses trods alt for at være direkte efterkommere af latin). Rumænske navneord er for eksempel afhængige af køn (hunkøn, hankøn og intetkøn), kasus (nævnefald/genstandsfald, hensynsfald/ejefald og vokativ) og tal (ental og flertal). Kendeordene såvel som de fleste tillægsord og stedord har samme køn som det navneord de viser hen til.Articles about Romanian in other languages