English Español Français 中文 Deutsch 日本語 Italiano Nederlands Русский Português Ελληνικά العربية ไทย Polski Tagalog Svenska Română Norsk Türkçe Suomi Dansk Indonesian Čeština Magyar Українська Български

Dersler: Çekçe - İnglizce

Origin and History of the Czech Language
  Auto - Car
  (Jste v cizině a chcete si vypůjčit auto? Měli byste vědět, kde má volant.. Are you in a foreign country and want to rent a car? You have to know where it has its steering wheel)


  Barvy - Colors
  (Vše o červené, bílé a modré. All about red, white and blue)

  Budovy, organizace - Buildings, Organizations
  (Kostely, divadla, vlaková nádraží, obchody. Churches, theatres, train stations, stores)

  Čas 1 - Time 1
  (Čas utíká! Žádný čas na lelkování! Naučte se něco nového o času právě teď s Internet Polyglotem!. Time is ticking! No time for lingering! Learn about time with Internet Polyglot now!)

  Čas 2 - Time 2
  (Neplýtvejte časem! Naučte se nová slovíčka. Don`t waste your time! Learn new words)

  Části lidského těla - Human Body Parts
  (Tělo je schránka duše. Poznejte nohy, ruce, uši. Body is the container for the soul. Learn about legs, arms and ears)

  Čísla - Numbers
  (Jedna, dva, tři... miliony, miliardy. One, two, three… Millions, billions)

  Dům, nábytek, vybavení domácnosti - House, Furniture, and Household Objects
  Jídlo, restaurace, kuchyně 1 - Food, Restaurants, Kitchen 1
  (Lekce k sežrání. Všechno o Vašich oblíbených lahůdkách.. Yummy lesson. All about your favorite, delicious, little cravings)


  Jídlo, restaurace, kuchyně 2 - Food, Restaurants, Kitchen 2
  (Pokračování lekce k sežrání.. Part two of yummy lesson)

  Lidé: příbuzní, přátelé, nepřátelé... - People: Relatives, Friends, Enemies…


  Materiály, látky, objekty, nástroje - Materials, Substances, Objects, Tools
  Města, ulice, doprava - City, Streets, Transportation
  (Neztraťte se ve velkoměstě. Zeptejte se, jak dojít k opeře. Do not get lost in a big city. Ask how you can get to the opera house)

  Míry, měření - Measures, Measurements
  (Máte raději palce, nebo centimetry?. Do you prefer inches or centimeters? Are you metric yet?)

  Náboženství, politika, armáda, věda - Religion, Politics, Military, Science
  (Nemiňte naši vůbec nejvážnější lekci ze všech! Milujte se, neválčete!. Do not miss our most serious lesson of all! Make love not war!)

  Nástroje - Tools
  (Zjistěte, co byste měli použít na čištění, opravu, zahradničení. Know what you should use for cleaning, repair, gardening)

  Oblečení 1 - Clothing 1
  (Všechno, co si oblékáte, abyste vypadali dobře a bylo Vám teplo. All about what you put on in order to look nice and stay warm)

  Oblečení 2 - Clothing 2
  Peníze, nakupování - Money, Shopping
  (Nevynechejte tuto lekci. Naučte se, jak počítat peníze. Do not miss this lesson. Learn how to count money)

  Počasí - Weather
  (Špatné počasí neexistuje, každé počasí je pěkné. There is no bad weather, all weather is fine.)

  Pocity, smysly - Feelings, Senses
  (Vše o lásce, nenávisti, vůni a doteku. All about love, hate, smell and touch)

  Pohyb, směry - Movement, Directions
  (Jezděte pomalu, jezděte bezpečně. Move slowly, drive safely.)


  Popis člověka 1 - Human Characteristics 1
  (Jak popsat lidi kolem sebe. How to describe people around you)

  Popis člověka 2 - Human Characteristics 2
  Pozdravy, prosby, uvítání, loučení - Greetings, Requests, Welcomes, Farewells
  (Jak se dostat mezi lidi. Know how to socialize with people)

  Práce, podnikání, kancelář - Work, Business, Office
  (Nepracujte příliš tvrdě. Odpočiňte si, naučte se slovíčka o práci. Don`t work too hard. Have a rest, learn words about work)

  Příroda - Nature
  (Ochraňujte přírodu, svou matku!. Preserve nature, your mother!)

  Profese - Profession
  (Je velmi důležité mít nyní dobré povolání. Mohl byste být profesionál bez znalostí cizích jazyků? Těžko!. It is very important to have a good profession nowadays. Can you be a professional without knowledge of foreign languages? Hardly!)

  Rodina - Family
  (Matka, otec, příbuzní. Rodina je ta nejdůležitější věc života. Mother, father, relatives. Family is the most important thing in life)

  Rostliny - Plants
  (Poznejte zázraky přírody kolem nás. Vše o rostlinách: stromy, květiny, keře. Learn about natural wonders surrounding us. All about plants: trees, flowers, bushes)

  Různá přídavná jména - Various Adjectives
  Různá příslovce 1 - Various Adverbs 1
  Různá příslovce 2 - Various Adverbs 2
  Různá slovesa 1 - Various Verbs 1
  Různá slovesa 2 - Various Verbs 2
  Sporty, hry, koníčky - Sports, Games, Hobbies
  (Pobavte se. Vše o fotbalu, šachu a sbírkách kartiček. Have some fun. All about soccer, chess and match collecting)


  Vzdělání 1 - Education 1
  (Všechno o škole, vysoké a univerzitě. All about school, college, university)

  Vzdělání 2 - Education 2
  (Druhý díl naší slavné lekce o procesech vzdělávání. Part 2 of our famous lesson about educational processes)

  Zábava, umění, hudba - Entertainment, Art, Music
  (Jaký by byl Váš život bez umění? Jen prázdná schránka. What would be our life without art? An empty shell)

  Zájmena, spojky, předložky - Pronouns, Conjunctions, Prepositions
  Zdraví, medicína, hygiena - Health, Medicine, Hygiene
  (Jak říct doktorovi o vašich bolestech hlavy. How to tell doctor about your headache)

  Zeměpis: Země, města,.. - Geography: Countries, Cities...
  (Poznejte svět, ve kterém žijete. Know the world where you live)

  Život, Stáří - Life, Age
  (Život je krátký. Zjistěte vše o jeho etapách od narození do smrti. Life is short. Learn all about its stages from birth to death)

  Zvířata - Animals
  (Kočky a psi. Ptáci a ryby. Vše o zvířatech. Cats and dogs. Birds and fish. All about animals)

44 lessons found, displaying all lessons.