English Español Français 中文 Deutsch 日本語 Italiano Nederlands Русский Português Ελληνικά العربية ไทย Polski Tagalog Svenska Română Norsk Türkçe Suomi Dansk Indonesian Čeština Magyar Українська Български

Lessons: Turkish - English Free online lessons help Free online lessons help

Facts About The Turkish Language
Aile - Family
(Anne, baba, akraba... İnsanın hayatındaki en önemli şey ailesidir.. Mother, father, relatives. Family is the most important thing in life) Play 
Play
Select game type
Araç-gereçler - Tools
(Bahçede, ev yıkamada, tamir etmede neleri kullanacağınızı öğrenin.. Know what you should use for cleaning, repair, gardening)

Binalar, Organizasyonlar - Buildings, Organizations
(Kiliseler, tiyatrolar, tren istasyonları ve mağazalar.... Churches, theatres, train stations, stores)

Bitkiler - Plants
(Etrafımızı saran bitkileri öğrenelim. Bitkiler hakkında herşey: ağaçlar, çiçekler, vs.. Learn about natural wonders surrounding us. All about plants: trees, flowers, bushes)

Çeşitli fiiller 1 - Various Verbs 1
Çeşitli fiiller 2 - Various Verbs 2
Çeşitli sıfatlar - Various Adjectives
Çeşitli zarflar 1 - Various Adverbs 1
Çeşitli zarflar 2 - Various Adverbs 2
Download Turkish-English Audio Lessons
Coğrafya: Ülkeler, Şehirler - Geography: Countries, Cities...
(İçinde yaşadığınız dünyayı öğrenin.. Know the world where you live)

Din, Politika, Askeri, Bilim - Religion, Politics, Military, Science
(En ciddi dersimizi kaçırmayın. Savaşma, Sev!. Do not miss our most serious lesson of all! Make love not war!)


Duygular - Feelings, Senses
(Sevgi, nefret, koku ve dokunuş hakkında herşey. All about love, hate, smell and touch)

Eğitim 1 - Education 1
(Okul, kolej, üniversite hakkında herşey. All about school, college, university)

Eğitim 2 - Education 2
(En sevdiğimiz dersimizin 2. kısmı, öğrenme hakkında herşey. Part 2 of our famous lesson about educational processes)

Eğlence, Sanat, Müzik - Entertainment, Art, Music
(Sanatsız hayatımız ne olurdu? Manasız bir hayat.. What would be our life without art? An empty shell)

Ev, Mobilya, Ev eşyaları - House, Furniture, and Household Objects
Giyim 1 - Clothing 1
(Güzel görünmek için veya üşümemek için üzerinize giydiğiniz herşey hakkında.. All about what you put on in order to look nice and stay warm)

Giyim 2 - Clothing 2
Hareket, Yönler - Movement, Directions
(Yavaş hareket et, dikkatli araba sür!. Move slowly, drive safely)

Hava Durumu - Weather
(Kötü hava yoktur, bütün havalar iyidir.. There is no bad weather, all weather is fine)

Hayat, Yaş - Life, Age
(Hayat kısadır. Doğumdan ölüme kadar bütün basamakları hakkında öğrenin.. Life is short. Learn all about its stages from birth to death)

Hayvanlar - Animals
(Kediler ve Köpekler. Balıklar ve kuşlar. Hayvanlar hakkında herşey.. Cats and dogs. Birds and fish. All about animals)

Download Turkish-English Audio Lessons
İnsan Özellikleri 1 - Human Characteristics 1
(Etrafımızdaki insanları nasıl tarif edilir.. How to describe people around you)

İnsan Özellikleri 2 - Human Characteristics 2
İnsanlar: Akrabalar, Arkadaşlar, Düşmanlar... - People: Relatives, Friends, Enemies...
İş, Ticaret, Ofis - Work, Business, Office
(Çok fazla çalışmayın, biraz dinlenip iş hakkında kelime öğrenin. Don`t work too hard. Have a rest, learn words about work)

Materyaller, Madde, Cisim - Materials, Substances, Objects, Tools
Meslek - Profession
(Günümüzde iyi mesleğe sahip olmak çok önemlidir. Yabancı dil bilmeden güzel meslek sahibi olabilirmisiniz? Çok zor!. It is very important to have a good profession nowadays. Can you be a professional without knowledge of foreign languages? Hardly!)

Ölçü, Ölçümler - Measures, Measurements
(Santimetre mi yoksa inç mi tercih ediyorsunuz? Hala metrik sistemini mi kullanıyorsunuz?. Do you prefer inches or centimeters? Are you metric yet?)

Otomobil - Car
(Yabancı bir ülkedesiniz ve bir araba mı kiralamak istiyorsunuz? Direksiyonunun nerede bulunduğunu bilmeniz gereklidir.. Are you in a foreign country and want to rent a car? You have to know where it has its steering wheel)

Para, Alışveriş - Money, Shopping
(Bu dersi kaçırmayın. Paranın nasıl hesaplanacağını öğrenin.. Do not miss this lesson. Learn how to count money)

Rakamlar - Numbers
(Bir, iki, üç ... Milyonlar, milyarlar.... One, two, three… Millions, billions)

Renkler - Colors
(Kırmızı, beyaz, sarı hakkında herşey.. All about red, white and blue)

Sağlık, Tıp, Hijyen - Health, Medicine, Hygiene
(Doktora başının ağrıdığını nasıl söylersin. How to tell doctor about your headache)

Şehir, Cadde, Ulaşım - City, Streets, Transportation
(Büyük bir şehirde kaybolmayın, sinemanın yolunu sormayı öğrenin.. Do not get lost in a big city. Ask how you can get to the opera house)

Selamlaşma, Rica, Hitap, Uğurlama - Greetings, Requests, Welcomes, Farewells
(İnsanlarla nasıl geçineceğinizi öğrenin.. Know how to socialize with people)

Download Turkish-English Audio Lessons
Spor, Oyunlar, Hobi - Sports, Games, Hobbies
(Eğlenin! Futbol, satranç ve maç koleksiyonları hakkında herşey.. Have some fun. All about soccer, chess and match collecting)

Tabiat - Nature
(Tabiatı öğrenelim ve koruyalım!. Preserve nature, your mother!)

Vücut Organları - Human Body Parts
(Vücudumuz ruhumuzun taşıyıcısıdır. Ellerimizi, bacaklarımızı, kulak ve gözlerimizi öğrenelim.. Body is the container for the soul. Learn about legs, arms and ears)

Yiyecek, Restoranlar, Mutfak 1 - Food, Restaurants, Kitchen 1
(Çok lezzetli bir ders. Bizim küçük tutkularımız hakkında.. Yummy lesson. All about your favorite, delicious, little cravings)

Yiyecek, Restoranlar, Mutfak 2 - Food, Restaurants, Kitchen 2
(Lezzetli dersin ikinci kısmı.. Part two of yummy lesson)

Zaman 1 - Time 1
(Vakit geçiyor! Gevezelik için vakit yok! Vakit ve zaman hakkında herşeyi İnternet Ployglot`la beraber hemen öğrenin.. Time is ticking! No time for lingering! Learn about time with Internet Polyglot now!)

Zaman 2 - Time 2
(Vaktinizi boşa harcamayın! Yeni kelime öğrenin.. Don`t waste your time! Learn new words)

Zamirler, Bağlaçlar, Edatlar - Pronouns, Conjunctions, Prepositions
44 lessons found, displaying all lessons.


Here you will find Turkish - English lessons accessible to you: public lessons created by other members, lessons shared with you directly, and the lessons you have created yourself. Besides, it can be a good idea to play with English - Turkish lessons. To play a free online Turkish - English language game, select one or more checkboxes next to lesson names, select the type of game and press the Play button.