English Español Français 中文 Deutsch 日本語 Italiano Nederlands Русский Português Ελληνικά العربية ไทย Polski Tagalog Svenska Română Norsk Türkçe Suomi Dansk Indonesian Čeština Magyar Українська Български

Lessons: English - Norwegian Free online lessons help Free online lessons help

Historien til det engelske språket
Animals - Dyr
(Cats and dogs. Birds and fish. All about animals. Hund og katt. Fugl og fisk. Alt om dyr) Play 
Play
Select game type
Buildings, Organizations - Bygninger, Organisasjoner
(Churches, theatres, train stations, stores. Kirker, teatre, togstasjoner, butikker)

Car - Bil
(Are you in a foreign country and want to rent a car? You have to know where it has its steering wheel. Ønsker du å leie en bil i utlandet? Da må du vite hvilken side rattet er på)

City, Streets, Transportation - By, Veier, Transport
(Do not get lost in a big city. Ask how you can get to the opera house. Gå deg ikke bort i storbyen. Spør hvordan du kommer deg til operahuset.)

Clothing 1 - Klær 1
(All about what you put on in order to look nice and stay warm. Alt om hva du skal ta på deg for å se bra ut og holde deg varm)

Clothing 2 - Klær 2
Colors - Farger
(All about red, white and blue. Alt om rødt, hvitt og blått)

Education 1 - Utdanning 1
(All about school, college, university. Alt om skole, høgskole, universitet)

Education 2 - Utdanning 2
(Part 2 of our famous lesson about educational processes. Del 2 av vår berømte leksjon om utdanning)

Download English-Norwegian Audio Lessons
Download Norwegian-English Audio Lessons
Entertainment, Art, Music - Underholdning, Kunst, Musikk
(What would be our life without art? An empty shell. Livet ville vært fattigere uten kunst)

Family - Familien
(Mother, father, relatives. Family is the most important thing in life. Mor, far, slektninger. Familien er det viktigste i livet.)


Feelings, Senses - Følelser, Sanser
(All about love, hate, smell and touch. Alt om kjærlighet, hat, lukt og berøring)

Food, Restaurants, Kitchen 1 - Mat, Restauranter, Kjøkken 1
(Yummy lesson. All about your favorite, delicious, little cravings. Appetittvekkende leksjon. Alt om dine deilige favorittfristelser)

Food, Restaurants, Kitchen 2 - Mat, Restauranter, Kjøkken 2
(Part two of yummy lesson. Del to av vår appetittvekkende leksjon)

Geography: Countries, Cities... - Geografi: Land, Byer…
(Know the world where you live. Bli kjent med verden du lever i)

Greetings, Requests, Welcomes, Farewells - Hilsninger, Invitasjoner, Velkomster, Avskjeder
(Know how to socialize with people. Lær deg hvordan du sosialiserer med mennesker)

Health, Medicine, Hygiene - Helse, Medisin, Hygiene
(How to tell doctor about your headache. Slik forteller du legen om hodepinen din)

House, Furniture, and Household Objects - Hus, møbler og ting i huset
Human Body Parts - Kroppsdeler
(Body is the container for the soul. Learn about legs, arms and ears. Kroppen er sjelens tempel. Lær deg om ben, armer og ører)

Human Characteristics 1 - Menneskelige egenskaper 1
(How to describe people around you. Slik beskriver du menneskene rundt deg)

Human Characteristics 2 - Menneskelige egenskaper 2
Life, Age - Livet, Alder
(Life is short. Learn all about its stages from birth to death. Livet er kort. Lær deg alt om stadiene fra fødsel til død.)

Download English-Norwegian Audio Lessons
Download Norwegian-English Audio Lessons
Materials, Substances, Objects, Tools - Materiell, Stoffer, Ting, Verktøy
Measures, Measurements - Størrelser, Måleenheter
(Do you prefer inches or centimeters? Are you metric yet?. Foretrekker du tommer eller centimetere?)

Money, Shopping - Penger, Shopping
(Do not miss this lesson. Learn how to count money. Gå ikke glipp av denne leksjonen. Lær deg å telle penger)

Movement, Directions - Bevegelse, Retninger
(Move slowly, drive safely.. Bedre sent enn aldri)

Nature - Natur
(Preserve nature, your mother!. Ta vare på Moder jord!)

Numbers - Tall
(One, two, three… Millions, billions. En, to, tre… Millioner, Milliarder)

People: Relatives, Friends, Enemies… - Mennesker: Slektninger, Venner, Fiender…
Plants - Planter
(Learn about natural wonders surrounding us. All about plants: trees, flowers, bushes. Lær deg alt om naturens mirakel som omgir oss. Alt om planter: trær, blomster, busker)

Profession - Yrke
(It is very important to have a good profession nowadays. Can you be a professional without knowledge of foreign languages? Hardly!. Det er veldig viktig å ha et godt yrke nå for tiden. Kan du være profesjonell uten å kunne fremmedspråk?)

Pronouns, Conjunctions, Prepositions - Pronomen, konjunksjoner, preposisjoner
Religion, Politics, Military, Science - Religion, Politikk, Militæret, Vitenskap
(Do not miss our most serious lesson of all! Make love not war!. Gå ikke glipp av den aller viktigste leksjonen! Spre kjærlighet, ikke krig!)

Sports, Games, Hobbies - Sport, Spill, Hobby
(Have some fun. All about soccer, chess and match collecting. Ha det litt moro. Alt om fotball, sjakk og fyrstikksamling)

Time 1 - Tid 1
(Time is ticking! No time for lingering! Learn about time with Internet Polyglot now!. Tiden går! Du har ingen tid å miste: Lær deg om tid med Internet Polyglot nå!)

Time 2 - Tid 2
(Don`t waste your time! Learn new words. Ikke sløs bort tiden. Lær deg nye ord)

Download English-Norwegian Audio Lessons
Download Norwegian-English Audio Lessons
Tools - Verktøy
(Know what you should use for cleaning, repair, gardening. Dette trenger du til å vaske, reparere og stelle i hagen)

Various Adjectives - Forskjellige adjektiv
Various Adverbs 1 - Forskjellige adverb 1
Various Adverbs 2 - Forskjellige adverb 2
Various Verbs 1 - Forskjellige verb 1
Various Verbs 2 - Forskjellige verb 2
Weather - Vær
(There is no bad weather, all weather is fine.. Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær)

Work, Business, Office - Jobb, Forretning, Kontor
(Don`t work too hard. Have a rest, learn words about work. Ikke jobb for hardt. Ta en pause, lær deg nye ord om jobb)

44 lessons found, displaying all lessons.


Here you will find English - Norwegian lessons accessible to you: public lessons created by other members, lessons shared with you directly, and the lessons you have created yourself. Besides, it can be a good idea to play with Norwegian - English lessons. To play a free online English - Norwegian language game, select one or more checkboxes next to lesson names, select the type of game and press the Play button.