English Español Français 中文 Deutsch 日本語 Italiano Nederlands Русский Português Ελληνικά العربية ไทย Polski Tagalog Svenska Română Norsk Türkçe Suomi Dansk Indonesian Čeština Magyar Українська Български

Lessons: English - Dutch

Engelse Taal
  Animals - Dieren
  (Cats and dogs. Birds and fish. All about animals. Katten en honden. Vogels en vissen. Alles over dieren.)


  Buildings, Organizations - Gebouwen, Organisaties
  (Churches, theatres, train stations, stores. Kerken, theaters, stations, winkels)

  Car - Auto
  (Are you in a foreign country and want to rent a car? You have to know where it has its steering wheel. Ben je in het buitenland en wil je een auto huren? Je moet wel weten waar het stuur zit)

  City, Streets, Transportation - Stad, Straten, Vervoer
  (Do not get lost in a big city. Ask how you can get to the opera house. Verdwaal niet in de grote stad. Vraag de weg naar de opera)

  Clothing 1 - Kleding 1
  (All about what you put on in order to look nice and stay warm. Alles over wat je aantrekt om er mooi uit te zien en warm te blijven)

  Clothing 2 - Kleding 2
  Colors - Kleuren
  (All about red, white and blue. Alles over rood, wit en blauw)

  Education 1 - Onderwijs 1
  (All about school, college, university. Alles over school, hogere school, universiteit)

  Education 2 - Onderwijs 2
  (Part 2 of our famous lesson about educational processes. Deel 2 van onze fameuze les over onderwijs)


  Entertainment, Art, Music - Vermaak, Kunst, Muziek
  (What would be our life without art? An empty shell. Wat zou het leven zijn zonder kunst? Een lege huls)

  Family - Familie
  (Mother, father, relatives. Family is the most important thing in life. Moeder, vader, familie. Familie is het belangrijkste in je leven.)


  Feelings, Senses - Gevoel, Zintuigen
  (All about love, hate, smell and touch. Alles over liefde, haat, reuk en tast)

  Food, Restaurants, Kitchen 1 - Eten, Restaurants, Keuken 1
  (Yummy lesson. All about your favorite, delicious, little cravings. Lekkere les. Alles over je favoriete lekkernijen)

  Food, Restaurants, Kitchen 2 - Eten, Restaurants, Keuken 2
  (Part two of yummy lesson. Lekkere les deel twee)

  Geography: Countries, Cities... - Geografie: Landen, Steden…
  (Know the world where you live. Ken de wereld waarin je leeft)

  Greetings, Requests, Welcomes, Farewells - Groeten, Verzoeken, Welkom heten, Afscheid nemen
  (Know how to socialize with people. Alledaagse taal)

  Health, Medicine, Hygiene - Gezondheid, Geneeskunde, Hygiëne
  (How to tell doctor about your headache. Hoe vertel je de dokter over je hoofdpijn)

  House, Furniture, and Household Objects - Huis, Meubilair, Huiselijke Voorwerpen
  Human Body Parts - Het menselijk lichaam
  (Body is the container for the soul. Learn about legs, arms and ears. Het lichaam is het huis van de ziel. Leer alles over benen, armen en oren)

  Human Characteristics 1 - Menselijke trekken 1
  (How to describe people around you. Hoe beschrijf je de mensen om je heen)

  Human Characteristics 2 - Menselijke trekken 2
  Life, Age - Het leven, Leeftijd
  (Life is short. Learn all about its stages from birth to death. Het leven is kort. Leer alles over de verschillende levensfasen, van geboorte tot de dood)


  Materials, Substances, Objects, Tools - Materialen, Stoffen, Dingen, Gereedschap
  Measures, Measurements - Maten, Afmetingen
  (Do you prefer inches or centimeters? Are you metric yet?. Heb je liever inches of centimeters? Gebruik je het metrisch systeem al?)

  Money, Shopping - Geld, Winkelen
  (Do not miss this lesson. Learn how to count money. Mis deze les niet. Leer je geld te tellen)

  Movement, Directions - Beweging, Richtingen
  (Move slowly, drive safely. Beweeg langzaam, rij veilig)

  Nature - Natuur
  (Preserve nature, your mother!. Bescherm moeder natuur!)

  Numbers - Getallen
  (One, two, three… Millions, billions. Een, twee, drie… Miljoenen, miljarden)

  People: Relatives, Friends, Enemies… - Mensen: Familie, Vrienden, Vijanden…
  Plants - Planten
  (Learn about natural wonders surrounding us. All about plants: trees, flowers, bushes. Leer alles over de wondere wereld die ons omringd. Alles over het plantenrijk: bomen, bloemen en struiken)

  Profession - Beroep
  (It is very important to have a good profession nowadays. Can you be a professional without knowledge of foreign languages? Hardly!. Tegenwoordig is het erg belangrijk om een goede baan te hebben. Kan je een goede baan krijgen zonder dat je je talen s)

  Pronouns, Conjunctions, Prepositions - Voornaamwoorden, Voegwoorden, Voorzetsels
  Religion, Politics, Military, Science - Religie, Politiek, Krijgsmacht, Wetenschap
  (Do not miss our most serious lesson of all! Make love not war!. Mis onze belangrijkste les niet! Make love not war!)

  Sports, Games, Hobbies - Sport, Spel, Hobby
  (Have some fun. All about soccer, chess and match collecting. Maak plezier. Alles over voetbal, schaken en verzamelen.)

  Time 1 - Tijd 1
  (Time is ticking! No time for lingering! Learn about time with Internet Polyglot now!. De klok tikt! Geen tijd om stil te staan! Leer nu alles over de tijd met Internet Polyglot!)

  Time 2 - Tijd 2
  (Don`t waste your time! Learn new words. Verspeel geen tijd! Leer nieuwe woorden)


  Tools - Gereedschap
  (Know what you should use for cleaning, repair, gardening. Weet welk gereedschap te gebruiken om iets schoon te maken, te repareren, om te tuinieren)

  Various Adjectives - Verschillende Bijvoeglijke naamwoorden
  Various Adverbs 1 - Verschillende Bijwoorden 1
  Various Adverbs 2 - Verschillende Bijwoorden 2
  Various Verbs 1 - Verschillende Werkwoorden 1
  Various Verbs 2 - Verschillende Werkwoorden 2
  Weather - Weer
  (There is no bad weather, each weather is fine. Er bestaat geen slecht weer, elk weer is goed)

  Work, Business, Office - Werk, Zaken, Kantoor
  (Don`t work too hard. Have a rest, learn words about work. Werk niet te hard. Rust even uit, leer woorden over werk)

44 lessons found, displaying all lessons.