English Español Français 中文 Deutsch 日本語 Italiano Nederlands Русский Português Ελληνικά العربية ไทย Polski Tagalog Svenska Română Norsk Türkçe Suomi Dansk Indonesian Čeština Magyar Українська Български

レッスン: ラテン語 - クロチア Free online lessons help Free online lessons help

Actiones Variae I - Razni glagoli 1 プレー 
プレー
ゲームタイプを選んでください。
Actiones Variae II - Razni glagoli 2
Adposita Varia - Razni pridjevi
Adverbia Varia I - Razni prilozi 1
Adverbia Varia II - Razni prilozi 2
Aedificia, Constitutiones - Zgrade, organizacije
(crkve, kazališta, kolodvori, trgovine)

Animalia - Životinje
(Psi i mačke. Ptice i ribe. Sve o životinjama)

Articuli Corporis - Dijelovi ljudskog tijela
(Tijelo je spremnik duše. Učite o nogama, rukama i ušima)

Autoraeda - Auto
(Da li ste u stranoj zemlji i želite iznajmiti auto? Morate znati gdje mu se nalazi volan)

Cibus, Bracinae, Culina I - Hrana, restorani, kuhinja 1
(Ukusna lekcija. Sve o Vašim omiljenim, slasnim, malim žudnjama)

Cibus, Bracinae, Culina II - Hrana, restorani, kuhinja 1
(2. dio ukusne lekcija)


Color - Boje
(Sve o crvenoj, bijeloj i plavoj boji)

Conjugationes, Praepositiones - Zamjenice, veznici, prijedlozi
Dimensiones - Mjere, mjerenja
(Što više volite, inče ili centimetre? Jeste li već metrički?)

Disciplina I - Obrazovanje 1
(Sve o školi, fakultet, univerzitet)

Disciplina II - Education 2
(2. dio naše slavne lekcije o obrazovnom procesu)

Domus, Supellex, Rei Aedificii - Kuća, namještaj, i kućanski predmeti
Familia - Obitelj
(Majka, otac, rođaci. Obitelj je najvažnija stvar u životu)

Geographia: Nationes, Urbes… - Zemljopis: Države, gradovi...
(Upoznajte svijet u kojem živite)

Herba, Planta - Biljke
(Učite o prirodnim čudesima koja nas okružuju.Sve o biljkama: drveću, cvijeću, grmlju)

Homines: Propinqui, Amici, Hostes… - Ljudi: Rođaci, prijatelji, neprijatelji…
Instrumenta - Alati
(Saznajte što biste trebali koristiti za čišćenje, popravke i vrtlarenje)

Labor, Negotitatio - Posao, poslovanje, ured
(Nemojte previše raditi. Odmorite se, učite riječi o poslu)

Ludi, Ars, Musica - Zabava, umjetnost, glazba
(Kakav bi bio naš život bez umjetnosti? Prazna ljuštura)

Ludi, Requies - Sport, igre, hobiji
(Zabavite se. Sve o nogometu, šahu i sakupljanju šibica)

Materia - Materijali, tvari, predmeti, alati
Motus, Cursus - Kretanje, uputstva
(Krećite se polako, vozite pažljivo.)

Natura - Priroda
(Sačuvajte prirodu, svoju majku!)

Naturales Humani I - Ljudske karakteristike 1
(Kako opisati ljude koj Vas okružuju)

Naturales Humani II - Ljudske karakteristike 2
Numeri - Brojevi
(Jedan, dva, tri… milijuni, milijarde)

Pecunia, Obsonare - Novac, kupovina
(Ne propustite ovu lekciju. Naučite kako brojati novac)

Professio - Zanimanje
(U današnje vrijeme je veoma važno imati dobro zanimanje. Možete li biti profesionalac bez znanja stranih jezika? Teško!)

Religio, Civilitas, Exercitus, Scientia - Religija, politika, vojska, znanost
(Ne propustite našu naj ozbiljniju lekciju! Vodite ljubav, a ne rat!)

Salus, Medicina, Hygiena - Zdravlje, medicina, higijena
(Kako objasniti doktoru Vašu glavobolju)

Sensus - Osjećaji, osjetila
(Sve o ljubavi, mržnji, njuhu i dodiru)

Tempestus - Vremenske prilike
(nema loših vremenskih prilika, sve vremenske prilike su dobre.)

Tempus I - Vrijeme 1
(Vrijeme odkucava! Nema vremena za zaostajanje! Učite o vremenu s Internet Polyglot-om sada!)

Tempus II - Vrijeme 2
(Ne gubite vrijeme! Učite nove riječi)

Urbs, Viae, Vehicula - Grad, ulice, prijevoz
(Nemojte se izgubiti u velikom gradu. Pitajte kako doći do opere)

Vestes I - Odjeća 1
(Sve o onome što nosite kako biste lijepo izgledali i da vam bude toplo)

Vestes II - Odjeća 2
Vita, Aevus - Život, dob
(Život je kratak. Naučite sve o fazama života od rođenja do smrti)

43 lessons found, displaying all lessons.


ここで、あなたは、あなたにとって、ラテン語 - クロチア レッスンがアクセスしやすいのがわかるでしょう:他のメンバー、直接あなたと共有されたレッスン、およびあなたが作成したレッスンで自分で作成された公共のレッスン。そのうえ、それはクロチア - ラテン語 レッスンで揺らがせる名案であるかもしれません。 無料のオンラインラテン語 - クロチア言語ゲームをするために、レッスン名の横で1個以上のチェックボックスを選択してください、そして、ゲームのタイプを選んでください、そして、プレーボタンを押してください。