English Español Français 中文 Deutsch 日本語 Italiano Nederlands Русский Português Ελληνικά العربية ไทย Polski Tagalog Svenska Română Norsk Türkçe Suomi Dansk Indonesian Čeština Magyar Українська Български

Undervisning: Romanisk - Dansk

Det rumænske sprogs historie
  Adjective diverse - Diverse tillægsord


  Adjective diverse 2 - Diverse biord 1
  Adverbe diverse - Diverse biord 2
  Animale - Dyr
  (Câini și pisici. Păsări și pești. Totul despre animale. Katte og hunde. Fugle og fisk. Alt om dyr)

  Bani, Cumpărături - Penge, Indkøb
  (Nu pierde această lecție. Învață cum să îți numeri banii. Gå ikke glip af denne lektion. Lær hvordan man tæller penge)

  Caracteristicile umane 1 - Menneskelige kendetegn 1
  (Cum să descrii persoanele care te inconjoară.. Sådan beskrives folk omkring dig)

  Caracteristicile umane 2 - Menneskelige kendetegn 2
  Casă, Mobilă, Obiectele din casă - Hus, Møbler og Husholdningsgenstande
  Clădiri, Organizații - Bygninger, Organisationer
  (Biserici, teatre, gări, magazine. Kirker, teatre, togstationer, butikker)


  Clima - Vejr
  (Nu există vreme urâtă, orice vreme este frumoasă. Der findes ikke dårligt vejr, alt vejr er fint.)

  Culori - Farver
  (Totul despre roșu, alb și albastru. Alt om rød, hvid og blå)


  Divertisment, Artă, Muzică - Underholdning, Kunst, Musik
  (Cum ar fi viața fără artă? Un ambalaj gol.. Hvad ville livet være uden kunst? En tom skal)

  Educație 1 - Uddannelse 1
  (Totul despre școală, colegiu, universitate. Alt om skole, højskole, universitet)

  Educație 2 - Uddannelse 2
  (Partea a 2 a a lecțiilor noastre despre procesele educaționale. Del 2 af vores berømte lektion om uddannelseforløb)

  Familie - Familie
  (Tată, mamă, rude. Familia este cel mai important lucru in viață. Moder, fader, slægtninge. Familien er det vigtigste i livet)

  Geografie: Țări, Orașe… - Geografi: Lande, Byer...
  (Cunoaște lumea în care trăiești. Kend den verden, som du bor i)

  Îmbrăcăminte 1 - Tøj 1
  (Totul despre ce pui pe tine ca să arăți bine și să îți fie cald. Alt om, hvad du tager på for at se pæn ud og holde varmen)

  Îmbrăcăminte 2 - Tøj 2
  Mâncare, Restaurante, Bucătărie 1 - Mad, Restauranter, Køkken 1
  (O lecție delicioasă. Totul despre dorințele tale delicioase.. En lækkerbisken. Alt om dine foretrukne små delikate madlyster)

  Mâncare, Restaurante, Bucătărie 2 - Mad, Restauranter, Køkken 2
  (Partea a 2 a a lecției delicioase. Del to af lækkerbisken)

  Mașina - Bil
  (Te afli într-o țară străină și vrei să închiriezi o mașină? Trebuie să înveți unde are volanul!. Er du i et fremmed land og vil leje en bil? Du er nødt til at vide, hvor rattet sidder)

  Măsuri, Măsurători - Mål, Måleenheder
  (Preferați inches sau centimetrii? Lucrați în sistemul metric deja?. Er du til tommer eller centimeter? Har du snart styr på metersystemet?)


  Materiale, Substanțe, Obiecte, Unelte - Materialer, Stoffer, Genstande, Værktøj
  Mișcare, Direcție - Bevægelser, Retninger
  (Deplasați-vă încet, conduceți preventiv. Kør roligt og sikkert.)

  Muncă, Afacere, Birou - Arbejde, Forretning, Kontor
  (Nu munci prea mult. Fă o pauză, învață câteva cuvinte despre muncă.. Arbejd ikke for hårdt. Tag en pause, lær ord om arbejde)

  Natura - Natur
  (Păstrați natura, mama voastră!. Bevar naturen, din moder!)

  Numere - Tal
  (Unu, doi trei…Milioane, miliarde. En, to, tre...Millioner, milliarder)

  Oameni: Rude, prieteni, dușmani… - Folk: Slægtninge, Venner, Fjender...
  Oraș, Străzi, Transport - By, Gader, Transport
  (Nu te pierde într-un oraș mare. Întreabă cum poți să ajungi la Opera.. Far ikke vild i en storby. Spørg, hvordan du kommer til operahuset)

  Părți ale corpului uman - Menneskets kropsdele
  (Corpul reprezintă ambalajul sufletului. Învățați despre picioare, brațe și urechi. Kroppen er sjælens beholder. Lær om arme, ben og ører)

  Plante - Planter
  (Invățați despre minunile naturale care ne inconjoară. Totul despre plante: copaci, flori, arbuști. Lær om naturens vidundere, der omgiver os. Alt om planter: træer, blomster, buske)

  Profesie - Profession
  (Este foarte important să ai o profesie bună în ziua de azi. Poți să devii un profesionist fără a cunoaște o limbă străină? Cam greu!. Nu til dags er det meget vigtigt at have en god profession. Kan du være faguddannet uden kendskab til fremmedsprog? Næppe!)

  Pronume, Conjucții, Prepoziții - Stedord, Bindeord, Forholdsord
  Religie, Politică, Armată, Știință - Religion, Politik, Militær, Videnskab
  (Nu pierde cea mai serioasă lecție! Fă dragoste, nu război!. Gå ikke glip af vores vigtiste lektion af dem alle!)

  Saluturi, Cereri, Întâmpinări, Rămas bun - Hilsener, Anmodninger, Velkomster, Afskeder
  (Învață cum să socializezi cu oamenii. Vid, hvordan du skal omgås folk)

  Sănatate, Medicină, Igienă - Sundhed, Medicin, Hygiejne
  (Cum să comunici doctorului ce te doare. Sådan fortæller du lægen om din hovedpine)


  Sentimente, simțuri - Følelser, Sanser
  (Totul despre dragoste, ură, miros si atingere. Alt om had, kærlighed, lugtesans og følesans)

  Sport, Jocuri, Interese - Sport, Spil, Hobbyer
  (Distrează-te puțin. Totul despre fotbal, șah și meciuri.. Hav det sjovt. Alt om fodbold, skak og at samle på tændstikker)

  Timp 2 - Tid 2
  (Nu pierdeți timpul! Învățați cuvinte noi!. Spild ikke din tid! Lær nye ord)

  Timpul 1 - Tid 1
  (Ceasul bate! Nu ai timp de pierdut! Învață acum despre timp cu Internet Polyglot!. Tiden går! Ingen tid til pjat! Nu kan du lære klokken med Internet Polyglot!)

  Unelte - Værktøj
  (Învață ce ar trebui să folosești pentru curățenie, reparații, grădinărit. Vid, hvad du bør bruge til rengøring, reparation, havebrug)

  Verbe diverse 1 - Diverse udsagnsord 1
  Verbe diverse 2 - Diverse udsagnsord 2
  Viața, vârstă - Liv, Alder
  (Viața este scurtă. Învațați totul despre etapele vieții de la naștere până la moarte. Livet er kort. Lær alt om dets stadier fra fødsel til død)

44 lessons found, displaying all lessons.